Leeg

ZAR 0.00

Redenaars

Redenaars

REËLS EN BEPALINGS

Daar is TWEE afdelings vir voorbereide toesprake, naamlike Individuele Redenaars en Spanredenaars.

 

INDIVIDUELE REDENAARS

 1. .    Toesprake  moet BEREDENEREND wees; m.a.w. ‘n standpunt oor ‘n saak moet ingeneem word 

  2.    Daar is geen voorgeskrewe TEMAS nie – deelnemers kan dus ʼn tema van hul EIE KEUSE gebruik en ʼn onderwerp dienooreenkomstig beredeneer.  

  3.    Die inhoud moet bestaan uit ʼn logiese uiteensetting en beredenering van standpunte, ondersteun deur geloofwaardige bronverwysings, statistiek en/of navorsing.

  4.    Toesprake vir Gr 1 – 3, moet twee of drie argumente bevat.  Gr. 4 – 7, asook 8 - 12, drie of vier argumente.  

  5.    BRONNE:  Alle bronne moet geloofwaardig wees; en daar moet minstens EEN bron per argument wees.

  6.    Toekenning van sertifikate vind in ooreenstemming met algemene reëls plaas

  7.    Alle reëls soos onder ALGEMENE REëLS geld ook vir hierdie afdeling.

  8.    Tydsbeperking vir die verskillende afdelings is soos volg: 

         Gr. 1 – 3:  2 – 4 min.,

         Gr. 4 – 5: 3 – 5 min.,

         Gr.6 – 7: 4 – 6 min.,

         Gr. 8 – 12: 5 – 7 min.

  9.    INSKRYWINGSFOOIE:  Gr. 1 – 12 R200 per inskrywing.

  10.  NB: Die TEMA en ONDERWERP van deelnemers moet met inskrywing op die webtuiste by hul registrasie aangebring word.

  11.   TOEKENNINGS:  ‘n Spesiale Sertifikaat sal toegeken word aan die beste redenaar in die volgende kategorieë: Gr. 1-3;  Gr. 4-7; Gr. 8-12.  Hierdie toekennings sal slegs gemaak word indien ‘n besonder hoë punt behaal word.

                                                 

  KODELYS VIR INSKRYWINGS

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

SPANREDENAARS

 1. 1.    Toesprake  moet BEREDENEREND wees; m.a.w. ‘n standpunt oor ‘n saak moet ingeneem word.

  2.    ‘n Span bestaan uit 4 lede.  Die voorsitter is die inleier en stel die standpunt. Hy/Sy stel ook die ander sprekers aan die woord en vat gedagtes saam.  Die ander sprekers neem ‘n standpunt in oor die onderwerp met twee of drie argumente.  Argumente moet met geloofwaardige bronne ondersteun word.

  3.   Die span word as ‘n eenheid beoordeel, dus is spanwerk tussen lede belangrik.

  4.   Daar is geen voorgeskrewe TEMAS nie – deelnemers kan dus ʼn tema van hul EIE KEUSE gebruik en ʼn onderwerp dienooreenkomstig beredeneer.  

  5.   ‘n Program moet ingehandig word waarop die deelnemers se name en onderwerpe aangedui word. 

         Geen dekoratiewe program word vereis nie.

  6.    Die  vereistes ten opsigte van die inhoud, struktuur en bronne van toesprake is dieselfde as dié in die individuele kompetisies.  Die belangrikste aspek is DIE WOORD en OORREDING.  Keurige en skeppende taalgebruik sal beter punte behaal.

  7.    Hulpmiddels is slegs toelaatbaar as dit bydrae lewer om argumente te ondersteun. Dit moet egter met groot oorleg gebruik word.

  8.    Toekenning van seëls op sertifikate vind in ooreenstemming met algemene reëls plaas.  Slegs EEN

          sertifikaat sal aan elke span toegeken word.

   

  9.    Alle reëls soos onder ALGEMENE REëLS geld ook vir hierdie afdeling.

  10.   Tydsbeperking vir die verskillende afdelings is soos volg:

          Gr. 4 – 5 en Gr. 6 -7: 9 – 12min;  Gr. 8 – 9 en 10 – 12: 12 – 14 min

  11.    INSKRYWINGSFOOIE per span:  Gr. 4 – 12 R500 per span .

  12.  NB: Die TEMA en ONDERWERP van deelnemers moet met inskrywing op die webtuiste by hul registrasie aangebring word.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

DATUMS VIR 2022

Donderdag  14 April                Sluitingsdatum vir inskrywings.

Vrydag  22 April                      Laat inskrywings sluit;

 LET WEL:      Laat inskrywings sal slegs aanvaar word teen ‘n heffing van 50% van die

                        oorspronklike inskrywingsfooi. 

GEEN  INSKRYWINGS sal na 22 April aanvaar word nie. 

Dinsdag 10 Mei 2021         Kompetisies

 

 

RIGLYNE VIR INSKRYWINGS: EN DEELNAME

 • Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.

  Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portaal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.

  Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie. 

 

 

Vir enige inligting of navrae met betrekking tot die Redenaarsafdeling, kontak asb. me Ans Becker by selnommer 082 457 8171 of info@limpopo-eisteddfod.co.za

Teken In