Leeg

ZAR 0.00

Dans

Dans

Reëls en Sillabusse 2022

Lees ook Limpopo Eisteddfod se Algemene Reëls en vergewis u van beide stelle reëls.

Slegs inskrywings in die volgende dansstyle sal hanteer word:

 • Ballet
 • Moderne Danse
 • Liries
 • Oop

Riglyne vir elke styl sal onder elke styl titel beskryf word.

 

ALGEMENE REëLS 

Verloop van program

 1. Deelnemers moet 20 minute voor die aanvang van die sessie gereed wees om te dans.
 2. Program verloop volgens kategorieë.  Deelnemers moet in die korrekte kategorie dans.

 Tydbeperkings

 1. Deelnemers kan gepenaliseer word indien hul nie by die gegewe tydbeperkings hou nie.

  Item

  Minimum tyd

  Maksimum tyd

  Solo:  6 jaar en ouer

  1 minuut

  2 minute

  Solo:  12 jaar en ouer

  1 ½ minute

  3 minute

  Duet: 6 jaar en ouer

  1 minuut

  2 minute

  Duet: 12 jaar en ouer

  1 ½ minute

  3 minute

  Trio: 6 jaar en ouer

  1 minuut

  2 minute

  Trio: 12 jaar en ouer

  1 ½ minute

  3 minute

  Kwartet: 6 jaar en ouer

  1 minuut

  2 minute

  Kwartet: 12 jaar en ouer

  1 ½ minute

  3 minute

  Groepe: Klein en Groot

  2 minute

  4 minute

 1. Tydsberekening begin sodra musiek begin speel of sodra daar beweging van danser op die verhoog is.
 2. Deelnemers mag ‘n dans oor begin volgens die diskresie van die beoordelaar/ organiseerder.  Dit sal slegs oorweeg word wanneer daar tegniese probleme met die musiek ondervind word, of wanneer die danser vroeg in haar sy/haar optrede vir ‘n oomblik sy/haar dans vergeet, en ook net as die tyd dit toelaat.

Kostuumvereistes

 1. Deelnemers kan enige kostuum dra wat by die dansstyl pas in die betrokke kategorie.
 2. Kostuums moet gepas wees vir die deelnemer se ouderdom.
 3. Grimering mag oordeelkundig aangewend word.
 4. Haarstyle moet die dansstyl van die spesifieke item komplimenteer.
 5. Deelnemers moet reeds geklee wees wanneer hul arriveer.  Badkamers kan ongelukkig nie gebruik word vir aantreklokale nie.

Musiek

 1. ‘n Musiekstelsel en operateur sal verskaf word.
 2. Alle musiek moet per epos gestuur word aan Me Rachelle Brunette by DancingwChelle@gmail.com voor of op Vrydag 29 April 2022 sodat ‘n speellys saamgestel kan word. NB:  indien deelnemers se musiek NIE betyds ontvang word nie, mag deelname geweier word.
 3. Musiek kan in die vorm van mp3 per epos aangestuur word.  Die deelnemer se naam en van, item en sillabuskode moet duidelik as titel van die liedjie verskyn.
 4. NB:  Geen eksterne CD of USB sal toegelaat word nie.
 5. Ouers of afrigters moet byderhand wees om instruksies aan die klankoperateur te gee indien dit nodig sou wees.
 6. Die musiek vir elke item moet reeds voor die tyd gesny wees ten opsigte van die tydlimiet.

Verhoog

 1. Geen beligting sal beskikbaar wees nie.
 2. Die gordyne op die verhoog sal oopbly tussen items.
 3. Rekwisiete moet tot die minimum beperk word, aangesien daar geen verhooghulp beskikbaar sal wees nie.  Dit moet ook dadellik na afloop van die item verwyder word

Beoordeling

 1. Kriteria vir beoordeling van dansitems is soos volg:  tegniek, musikaliteit, verhoog-persoonlikheid, gebruik van verhoogspasie en voorkoms en netheid.
 2. Geen deelnemer, toeskouer of afrigter mag op enige stadium met die beoordelaar kommunikeer nie.  Probleme moet met die organiseerder opgeneem word.
 3. Beoordeling geskied op grond van die sillabuskode waarvoor die deelnemer ingeskryf is.  Hierdie kode kan nie verander word nadat die finale program beskikbaar gestel is nie.
 4. Die beoordelaar se beslissing is finaal.
 5. Elke deelnemer ontvang aan die einde van die sessie ‘n beoordelaarsverslag, asook ‘n sertifikaat.

Datums

 1. Sluitingsdatum vir inskrywings: Donderdag  14 April 2022.

  Laat inskrywings sal tot Woensdag 20 April 2022 aanvaar word teen ‘n heffing van 50% van die oorspronklike inskrywingsfooi.  GEEN INSKRYWINGS sal na dié datum aanvaar word nie.

  Kompetisiedatum: Donderdag, 12 Mei 2022

Toekennings

 1. Toekennings

  Elke vertoning sal volgens die deelnemer se ouderdom en item beoordeel word. Die beoordelaar gebruik n 100- punt skaal en beoordeel ‘n verskeidenheid areas. Die besluit om enige toekenning te maak berus by die beoordelaar en is bindend en finaal.

  Spesiale Sertifikaat: ‘n Spesiale sertifikaat mag aan uitstaande deelnemers toegeken word. So ‘n deelnemer sou die hoogste punt in sy/haar item van deelname behaal het, en die beoordelaar beïndruk het met ‘n aanbieding van uitsonderlike hoë gehalte vir sy/haar ouderdom.  Hierdie sertifikaat kan dus aan ENIGE ouderdom deelnemer toegeken word, en sal tydens die Eisteddfod se Gala Konsert oorhandig word.

Algemeen

 1. Dit is die kandidaat se verantwoordelikheid om hom/haar te vergewis van die tydgleuf waarin hy/sy deelneem.  Kandidate wat laat opdaag vir die betrokke item, verbeur hul reg om verder deel te neem.  Fooie is nie terugbetaalbaar nie.
 2. Geen deelnemer mag binne-in die saal opwarm nie.
 3. NB:  Geen onderwyser mag deelnemers op enige wyse bystaan deur middel van gebare of op enige ander wyse hulp verleen nie.
 4. Deelnemers mag in die saal sit tydens die sessie en direk van voor op die verhoog gaan, of van agter die verhoog opgaan.  Dit hang af van die venue en die toegangklikheid vanaf die agterkant van die verhoog.  ‘n Interne reëling sal voor die aanvang van die sessie met die deelnemers bespreek word.
 5. Niemand mag tydens vertonings die saal binnekom of verlaat nie, omdat die beweging steurend is vir die deelnemer/s en beoordelaar.
 6. Die Limpopo Eisteddfod Organiseerders behou hulself die reg voor om enige danser te diskwalifiseer wat nie by bogenoemde reëls hou nie.

Inskrywings

 1. Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.
 2. ‘n Dans mag ingeskryf word as “eie choreografie” (‘n dans wat vir een danser gechoreografeer is); of as ‘n set dans (wanneer dieselfde dans deur meer as een leerling van dieselfde dansskool uitgevoer word.)  Kies die toepaslike opsie.
 3. Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webuitste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.
 4. Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portaal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.
 5. Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

BALLET

Klassieke Ballet

Die dans het geen titel, storie, karakter of rekwisiete nie.  Die roetine bestaan uit klassieke ballettegnieke en -bewegings.  Slegs balletskoene / puntskoene.

Demi-karakter Ballet

Die dans bestaan uit klassieke ballettegnieke, maar het ‘n storielyn en karakter.  Rekwisiete mag gebruik word.  Die dans mag ‘n titel hê.  Balletskoene moet gedra word.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

MODERNE DANS

Die dans bestaan uit vrye bewegings.  Skoene volgens dansstyl (genre) of kaalvoet.  Hierdie kategorie sluit dansstyle in soos Jazz, Komtemporêr, Hip-Hop ens.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

Liriese “Lyrical”Dans

“Lyrical” dans het elemente van beide ballet, modern en kontemporêre danse. ‘n “Lyrical” danser gebruik bewegings om sterk emosies soos liefde, geluk, romanse, hartseer ensovoorts uit te beeld. Die danser gebruik musiek met lerieke omdat die danser inspirasie vir beweging deur die muskiek vind. Bewegings moet vloeined en sag wees en die oorgang van bewegings moet ook vloei van die een na die ander. Spronge is hoog en draaie is vloeiend en aaneen.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

Oop Kategorie

 Enige ander vorm van dans wat nie in een van die bogenoemde katagorieë pas nie mag in hierdie katagorie inskryf.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

Teken In