Empty

ZAR0.00 

Redenaars

Redenaars

Public Speaking is only available in Afrikaans.

 

REËLS EN BEPALINGS

 1. Daar is slegs een afdeling naamlik voorbereide toesprake.  Die toesprake moet BEREDENEREND wees.
 2. Daar is geen voorgeskrewe TEMAS nie – deelnemers kan dus ʼn tema van hul EIE KEUSE gebruik en ʼn onderwerp dienooreenkomstig beredeneer.  NB:  Die gekose tema en onderwerp moet ‘n week voor die kompetisie aan die sameroeper deurgegee word.
 3. Die inhoud moet bestaan uit ʼn logiese uiteensetting en beredenering van standpunte, ondersteun deur geloofwaardige bronverwysings, statistiek en/of navorsing.
 4. Toesprake vir Gr 1 – 3, moet twee of drie argumente bevat.  Gr. 4 – 7, asook 8 - 12, drie of vier argumente.
 5. BRONNE:  Alle bronne moet geloofwaardig wees; en daar moet minstens EEN bron per argument wees. .
 6. Toekenning van sertifikate vind in ooreenstemming met algemene reëls plaas.
 7. Alle reëls soos onder ALGEMENE REëLS geld ook vir hierdie afdeling.
 8. NB: Die TEMA en ONDERWERP van deelnemers moet saam met die inskrywing ingevul word op die webtuiste by hul registrasie.
 9. TOEKENNINGS:  ‘n Spesiale Sertifikaat sal toegeken word aan die beste redenaar in die volgende kategorieë: Gr. 1-3;  Gr. 4-7; Gr. 8-12.  Hierdie toekennings sal slegs gemaak word indien ‘n besonder hoë punt behaal word.

 

DATUMS VIR 2019

Vrydag  5 April - Sluitingsdatum vir inskrywings.

Vrydag  12 April - Laat inskrywings sluit; LET WEL: Laat inskrywings sal slegs aanvaar word teen ‘n heffing van 50% van die oorspronklike inskrywingsfooi. 

GEEN  INSKRYWINGS sal na 12 April aanvaar word nie.

Dinsdag 14 Mei 2019 - Kompetisies

 

RIGLYNE VIR INSKRYWINGS: EN DEELNAME

 

 • Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.
 • Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.
 • Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.
 • Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

Entries for this category are closed.

 

Vir enige inligting of navrae met betrekking tot die Redenaarsafdeling, kontak asb. me Ans Becker by selnommer 082 457 8171 of info@limpopo-eisteddfod.co.za