Leeg

ZAR 0.00

Redenaars

Redenaars

REËLS EN BEPALINGS

 1. Daar is slegs een afdeling naamlik voorbereide toesprake.  Die toesprake moet BEREDENEREND wees.
 2. Daar is geen voorgeskrewe TEMAS nie – deelnemers kan dus ʼn tema van hul EIE KEUSE gebruik en ʼn onderwerp dienooreenkomstig beredeneer.  NB:  Die gekose tema en onderwerp moet ‘n week voor die kompetisie aan die sameroeper deurgegee word.
 3. Die inhoud moet bestaan uit ʼn logiese uiteensetting en beredenering van standpunte, ondersteun deur geloofwaardige bronverwysings, statistiek en/of navorsing.
 4. Toesprake vir Gr 1 – 3, moet twee of drie argumente bevat.  Gr. 4 – 7, asook 8 - 12, drie of vier argumente.
 5. BRONNE:  Alle bronne moet geloofwaardig wees; en daar moet minstens EEN bron per argument wees. .
 6. Toekenning van sertifikate vind in ooreenstemming met algemene reëls plaas.
 7. Alle reëls soos onder ALGEMENE REëLS geld ook vir hierdie afdeling.
 8. Tydsbeperking vir die verskillende afdelings is soos volg:  Gr. 1 – 3:  2 – 4 min., Gr. 4 – 5: 3 – 5 min., Gr.6 – 7: 4 – 6 min., Gr. 8 – 12: 5 – 7 min.
 9. INSKRYFFOOIE:  Gr. 1 – 5  R90; Gr. 6 – 12: R100 per inskrywing.
 10. NB: Die TEMA en ONDERWERP van deelnemers moet met inskrywing op die webtuiste by hul registrasie aangebring word.
 11. TOEKENNINGS:  ‘n Spesiale Sertifikaat sal toegeken word aan die beste redenaar in die volgende kategorieë: Gr. 1-3;  Gr. 4-7; Gr. 8-12.  Hierdie toekennings sal slegs gemaak word indien ‘n besonder hoë punt behaal word.

 

DATUMS VIR 2020

Vrydag  17 April                      Sluitingsdatum vir inskrywings.

Vrydag  24 April                      Laat inskrywings sluit;

 LET WEL:                              Laat inskrywings sal slegs aanvaar word teen ‘n heffing van 50% van die oorspronklike inskrywingsfooi.

GEEN  INSKRYWINGS sal na 24 April aanvaar word nie. 

Dinsdag 12 Mei 2020            Kompetisies

 

RIGLYNE VIR INSKRYWINGS: EN DEELNAME

 • Inskrywingsfooie vir die redenaarskompetisies:Gr. 1 – Gr.5: R90 per inskrywing.  Gr. 6 – 12 R100 per inskrywing

 • Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.

 • Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portaal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.

 • Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie. 

 

Vir enige inligting of navrae met betrekking tot die Redenaarsafdeling, kontak asb. me Ans Becker by selnommer 082 457 8070, of admin@limpopo-eisteddfod.co.za