Empty

ZAR0.00 

Redenaars

Belangrike Kennisgewing

Let asb dat inskrywings gesluit is vir 2018 behalwe Kuns en Fotografie.

Redenaars

REËLS EN BEPALINGS

 1. Daar is slegs een afdeling naamlik voorbereide toesprake.  Die toesprake moet BEREDENEREND wees.
 2. Daar is geen voorgeskrewe TEMAS nie – deelnemers kan dus ʼn tema van hul EIE KEUSE gebruik en ʼn onderwerp dienooreenkomstig beredeneer.  NB:  Die gekose tema en onderwerp moet ‘n week voor die kompetisie aan die sameroeper deurgegee word.
 3. Die inhoud moet bestaan uit ʼn logiese uiteensetting en beredenering van standpunte, ondersteun deur geloofwaardige bronverwysings, statistiek en/of navorsing.
 4. Toesprake vir Gr 1 – 3, moet twee of drie argumente bevat.  Gr. 4 – 7, asook 8 - 12, drie of vier argumente.
 5. BRONNE:  Alle bronne moet geloofwaardig wees; en daar moet minstens EEN bron per argument wees. .
 6. Toekenning van sertifikate vind in ooreenstemming met algemene reëls plaas.
 7. Alle reëls soos onder ALGEMENE REëLS geld ook vir hierdie afdeling.
 8. NB: Die TEMA en ONDERWERP van deelnemers moet TWEE WEKE voor datum van die kompetisie op die webtuiste by hul registrasie aangebring word.
 9. TOEKENNINGS:  ‘n Spesiale Sertifikaat sal toegeken word aan die beste redenaar in die volgende kategorieë: Gr. 1-3;  Gr. 4-7; Gr. 8-12.  Hierdie toekennings sal slegs gemaak word indien ‘n besonder hoë punt behaal word.

 

DATUMS VIR 2018

Vrydag 1 Junie - Sluitingsdatum vir inskrywings.

Vrydag 15 Junie - Laat inskrywings sluit; LET WEL: teen betaling van 1½ oorspronklike inskrywingsfooi.  

Maandag 20 – Vrydag 24 Augustus 2018 - Kompetisies

Donderdag 30 Augustus 2018 - Galakonsert

 

RIGLYNE VIR INSKRYWINGS: EN DEELNAME

 

 • Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.
 • Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.
 • Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.
 • Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

 

Vir enige inligting of navrae met betrekking tot die Redenaarsafdeling, kontak asb. me Melanie Becker by selnommer 082 772 3857, of melanie@beckerboerdery.co.za.