Empty

ZAR0.00 

Kuns en Fotografie

Belangrike Kennisgewing

Let asb dat inskrywings gesluit is vir 2018 behalwe Kuns en Fotografie.

Kuns en Fotografie

REËLS EN BEPALINGS

 1. Hierdie jaar is daar twee kategorieë in die kuns afdeling waarvoor ingeskryf kan word, naamlik:
  a. Teken en skilder
  b. Fotografie
 2. Enige persoon mag deelneem aan die kompetisie.
 3. Leerders ding mee volgens skoolgrade en daar is ook ‘n afdeling vir volwassenes.
 4. Alle inskrywings moet die oorspronklike werk van die deelnemer wees.
 5. ‘n Maksimum van vyf kunswerke per kategorie, per deelnemer sal toegelaat word.
 6. Wanneer ingeskryf word vir hierdie kompetisie stem die deelnemers en hul ouers/voogde/verteenwoordigers in dat die uitvoerende komitee van die Eisteddfod die reg sal hê om afdrukke te maak en/of fotos te van sodanige werke te neem.  Verder, dat sodanige afdrukke en/of fotos as uitstallingsmateriaal op die Eisteddfod en sy borge se webwerwe gebruik mag word.
 7. Daar word verwag dat deelnemers alle reëls en riglyne wat in hierdie dokument uiteengesit is sal nakom, sowel as die algemene reëls van die Eisteddfod.
 8. Onder GEEN omstandighede sal enige van die volgende toegelaat word nie:
  a. Uitbeeldings of idees wat rassisties, seksisties, opruiend, of anti-Semities is.
  b. ​Enige werke wat geag word om hierdie reël te oortree sal gediskwalifiseer word.
 9. INHANDIGING VAN INSKRYWINGS: Alle skilder en teken en fotografie inskrywings sal by Eloff Gallery (h/v Dorp- en Jorissenstraat) ontvang word tot Dinsdag 31 Julie 2018.
 10. UITSTALLING: Alle kunswerke sal uitgestal word by Eloff Gallery vanaf Donderdag 20ste September tot Saterdag 22ste September 2018.
 11. BEOORDELING:  Die beoordeelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal in verband hiermee gevoer word nie.  Deelnemers sal in kennis gestel word van die uitslae van die kompetisie. Die eerste drie plekke sal in beide die kategorieë vir elke graadgroep en by die volwassenes bekendgemaak word.
 12. Die volgende kriteria sal gebruik word vir beoordeling:
  a. Getrouheid aan die tema
  b. Die visuele impak
  c. Word ‘n sterk boodskap oorgedra?
  d. Opregte persoonlike reaksie en betrokkenheid
  e. Kreatiwiteit
  f. Vaardigheid

*HOE OM IN TE SKRYF

Let wel:  Die uitvoerende komitee van die Limpopo Eisteddfod, sowel as die bestuur van Eloff Gallery sal GEEN aanspreeklikheid aanvaar vir enige skade aan of diefstal van enige kunswerk wat by Eloff Gallery uitgestal word nie.

 

BELANGRIKE DATUMS

Vrydag 20 Julie - Sluitingsdatum vir inskrywings teen normale tarief

Dinsdag 31 Julie - Sluitingsdatum vir laat inskrywings teen verhoogde tarief

Dinsdag 31 Julie - Laaste dag vir die inhandiging van teken en skilder en fotografie inskrywings by Eloff Gallery

Donderdag 20 September - Die openingsaand van die 2018 Limpopo Eisteddfod se kunsuitstalling by Eloff Gallery om 18:30

Vrydag 21 September - Limpopo Eisteddfod kunsuitstalling by Eloff Gallery

Saterdag 22 September - Limpopo Eisteddfod kunsuitstalling by Eloff Gallery. Kunstenaars moet kunswerke kom afhaal teen 16:00

 

TEKEN EN SKILDER

PRAKTIESE RIGLYNE

 1. Enige mediums mag gebruik word vir inskrywings in hierdie kategorie. Dit sluit in verf (olieverf, akrielverf of waterverf), pastelle, vetkruite, bordkryt, houtskool, potlood en ink.
 2. Maak seker dat inskrywings wat moontlik kan smeer met ‘n geskikte fikseermiddel gespuit word.
 3. Die voorgeskrewe grootte vir die kunswerke in hierdie kategorie is as volg:
  Graad 1 – 4: A4 grootte
  Graad 5 – Volwassenes: A3 grootte
 4. Alle inskrywings MOET monteer word. Die montering sal gedoen word deur Eloff Gallery en die kostes verbonde aan die montering word ingesluit in die inskrywingsfooi.
 5. Alle inskrywings moet by Eloff Gallery afgegee word in ‘n plastiekliasering sakkie of in ‘n koevert.
 6. Saam met die kunswerk, moet hierdie sakkie/koevert ook asb ‘n papier bevat wat die volgende inligting BAIE DUIDELIK aandui:
  a. Die deelnemer se naam en van.
  b. Die itemkode, graad en tema.
  c. Titel van die kunswerk.
      Hierdie titel verwys nie na die tema nie, maar na die naam wat die deelnemer vir sy/haar kunswerk gee, bv. Tema: Clichés, Titel: Rome is nie in ‘n dag gebou nie.

 

FOTOGRAFIE

PRAKTIESE RIGLYNE

 1. Alle foto’s wat ingehandig word vir hierdie kategorie moet A4-grootte wees.
 2. Die inskrywings mag in kleur of in monochroom wees.
 3. Alle inskrywings MOET monteer word. Die montering sal gedoen word deur Eloff Gallery en die kostes verbonde aan die montering word ingesluit in die inskrywingsfooi.
 4. Alle inskrywings moet by Eloff Gallery afgegee word in ‘n plastiekliasering sakkie of in ‘n koevert.
 5. Saam met die foto, moet hierdie sakkie/koevert ook asb ‘n papier bevat wat die volgende inligting BAIE DUIDELIK aandui:
  a. Die deelnemer se naam en van.
  b. Die itemkode, graad en tema.
  c. Titel van die foto.
      Hierdie titel verwys nie na die tema nie, maar na die naam wat die deelnemer vir sy/haar foto gee, bv. Tema: Rooi, Titel: Hoe rooier hoe mooier.

 

NEEM ASB KENNIS

Op die openingsaand van die uitstalling beplan ons om 'n paar van die inskrywings op te veil. Opbrengs sal op 'n 50/50 basis verdeel word tussen die kunstenaar en die Limpopo Eisteddfod. As u NIE wil hê dat u inskrywing vir die veiling oorweeg moet word nie, dui asseblief dit aan saam met die bogenoemde inligting wat u inskrywing moet vergesel.

Vir enige navrae of verdere inligting rakende die Kuns en Fotografie afdeling, kontak Marissa Oerlemans by 084 562 2852