Leeg

ZAR 0.00

Kuns en Fotografie

Kuns en Fotografie

REËLS EN BEPALINGS

 1. Hierdie jaar is daar twee kategorieë in die kuns afdeling waarvoor ingeskryf kan word, naamlik:
  a. Skilder en Teken
  b. Fotografie
 2. Enige persoon mag deelneem aan die kompetisie.
 3. Leerders ding mee volgens skoolgrade en daar is ook ‘n afdeling vir volwassenes.
 4. Alle inskrywings moet die oorspronklike werk van die deelnemer wees.
 5. ‘n Maksimum van vyf kunswerke per kategorie, per deelnemer sal toegelaat word.
 6. Wanneer ingeskryf word vir hierdie kompetisie stem die deelnemers en hul ouers/voogde/verteenwoordigers in dat die uitvoerende komitee van die Eisteddfod die reg sal hê om afdrukke te maak en/of fotos te van sodanige werke te neem.  Verder, dat sodanige afdrukke en/of fotos as uitstallingsmateriaal op die Eisteddfod en sy borge se webwerwe gebruik mag word.
 7. Daar word verwag dat deelnemers alle reëls en riglyne wat in hierdie dokument uiteengesit is sal nakom, sowel as die algemene reëls van die Eisteddfod.
 8. Onder GEEN omstandighede sal enige van die volgende toegelaat word nie:
  a. Uitbeeldings of idees wat rassisties, seksisties, opruiend, of anti-Semities is.
  b. ​Enige werke wat geag word om hierdie reël te oortree sal gediskwalifiseer word.
 9. INHANDIGING VAN INSKRYWINGS: Alle skilder en teken en fotografie inskrywings kan ingehandig word tot Woensdag 31 Julie 2019.  Inskrywings kan ingehandig word by die Marlize Kenmuir Kunsateljee (Shelly Glen 24, Schalk Rylaan 53, Bendor)  Alternatiewelik, kan skole met Me. Kenmuir ‘n reëling tref, dan sal sy dit by die skoolkantoor afhaal. In sulke gevalle moet bewys van inskrywing getoon word.
 10. Die UITSTALLING sal geopen word met ‘n Galafunksie op Donderdag 12 September 2019; waarna die uitstalling sal oopbly vir besigtiging tot Saterdag 14 September 2019.
 11. BELANGRIKE DATUMS:
  Woensdag 5 Junie  Sluitingsdatum vir inskrywings teen normale tarief.
  Vrydag 14 Junie Sluitingsdatum vir laat inskrywings teem verhoogde tarief.
  Woensdag 31 Julie Laaste dag vir die inhandiging van teken, skilder en fotografie inskrywings vir montering.
  Donderdag 12 September Die Galafunksie van die 2019 Limpopo Eisteddfod se kunsuitstalling om 18:30.
  Vrydag 13 September Limpopo Eisteddfod  kunsuitstalling.
  Saterdag 14 September Limpopo Eisteddfod kunsuitstalling.
  Kunstenaars moet kunswerke kom afhaal teen 16:00
 12. Let wel:  Die uitvoerende komitee van die Limpopo Eisteddfod sal GEEN aanspreeklikheid aanvaar vir enige skade aan of diefstal van enige kunswerk tydens die duur van die uitstalling nie.
 13. NB: INSKRYFFOOIE:  Indien deelnemers MEER AS EEN item vir ‘n afdeling wil inskryf, moet ‘n inskryffooi vir ELKE ITEM betaal word.
 14. BEOORDELING:  Die beoordeelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal in verband hiermee gevoer word nie.  Deelnemers sal in kennis gestel word van die uitslae van die kompetisie. Die eerste drie plekke sal in beide die kategorieë vir elke graadgroep en by die volwassenes bekendgemaak word tydens die Galafunksie van  die uitstalling.
 15. Die volgende kriteria sal gebruik word vir beoordeling:
  a. Getrouheid aan die tema
  b. Die visuele impak
  c. Word ‘n sterk boodskap oorgedra?
  d. Opregte persoonlike reaksie en betrokkenheid
  e. Kreatiwiteit
  f. Vaardigheid

SKILDER EN TEKEN

PRAKTIESE RIGLYNE VIR INSKRYWINGS

 1. Enige mediums mag gebruik word vir inskrywings in hierdie kategorie. Dit sluit in verf (olieverf, akrielverf of waterverf), pastelle, vetkruite, bordkryt, houtskool, potlood en ink.
 2. Maak seker dat inskrywings wat moontlik kan smeer met ‘n geskikte fikseermiddel gespuit word.
 3. Die voorgeskrewe grootte vir al die kunswerke in hierdie kategorie is A3 grootte.
 4. Elke kunswerk moet van ‘n TITEL voorsien word. Hierdie titel verwys nie na die tema nie, maar na die naam wat die deelnemer vir sy/haar kunswerk gee,
  bv. Clichés:  Titel:  Rome is nie in een dag gebou nie.
 5. Inskrywings moet ONGEMONTEER ingehandig word.  Alle kunswerke sal gemonteer word, en die kostes is ingesluit by die inskrywingsfooi.
 6. NB:  Alle inskrywings moet vergesel wees van die inligtingsvorm met volledige besonderhede van die deelnemer, wat ook die itemkode, graad, tema en titel  van die werk moet bevat. Die vorm kan hier afgelaai word. 

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

FOTOGRAFIE

PRAKTIESE RIGLYNE VIR INSKRYWINGS

 1. Alle foto’s wat ingehandig word vir hierdie kategorie moet A4-grootte wees.  Die inskrywing moet ook elektronies aan die sameroeper gestuur word by art@limpopo-eisteddfod.co.za  vir beoordeling.
 2. Die inskrywings mag in kleur of in monochroom wees.
 3. Elke foto moet van ‘n TITEL voorsien word. Hierdie titel verwys nie na die tema nie, maar na die naam wat die deelnemer vir sy/haar kunswerk gee, bv. Tema: Rooi, Titel: Hoe rooier hoe mooier..
 4. Inskrywings moet ONGEMONTEER ingehandig word.  Alle kunswerke sal gemonteer word, die kostes is ingesluit by die inskrywingsfooi.
 5. NB:  Alle inskrywings moet vergesel wees van die inligtingsvorm met volledige besonderhede van die deelnemer, wat ook die itemkode, graad, tema en titel  van die werk moet bevat. Die vorm kan hier afgelaai word. 

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Vir enige navrae of verdere inligting rakende die Kuns en Fotografie afdeling, kontak Marlize Kenmuir by 071 612 9332

Teken In

Pret by die Galafunksie

Onthou ons Fotohoek vir die kreatiewe kunstenaar!  Kom neem ‘n foto van jou eie weergawe van die “Scream” kunswerk deur Edvard Munch. Of dalk verkies jy om PICASSO na te boots en bou ‘n Picasso-gesig soos JY dit sien!