Leeg

ZAR 0.00

Instrumentaal

Instrumentaal

REËLS EN BEPALINGS

 1. Kandidate wat nie die reëls en regulasies nakom nie, sal gediskwalifiseer word.
 2. Geen geld sal terugbetaal word indien ʼn inskrywing onttrek word nie. Waar ʼn deelnemer aan ʼn item onttrek, mag ʼn ander deelnemer nie in sy/haar plek deelneem nie.
 3. Ouderdom word bepaal volgens die aantal jare wat die deelnemer op 30 Junie 2019 deurleef het. Die ouderdom van die oudste deelnemer in groepe is bepalend vir die inskrywing.
 4. Geen deelnemer of toeskouer mag die saal tydens ʼn sessie binnekom of verlaat nie.
 5. ʼn Afskrif van die musiek moet aan die beoordelaar oorhandig word. Indien geen afskrif ingehandig word nie, kan die beoordelaar deelname van die betrokke deelnemer weier. Oorspronklike musiek moet egter in die lokaal beskikbaar wees.
 6. Herhalings MOET uitgelaat word, behalwe in Minuet/ Scherzo en Trio.
 7. Dieselfde werk mag nie deur dieselfde deelnemer in twee verskillende items aangebied word nie.
  Kandidate mag net eenmaal aan dieselfde afdeling deelneem, behalwe waar hy/sy verskillende instrumente bespeel.
 8. Voordragprogramme moet bestaan uit DRIE werke, uit verskillende styltydperke. Die drie werke moet binne die toegelate tydsbeperking voorgedra kan word.
 9. Sertifikate sal gedruk word met die inligting soos op die elektroniese inskrywing. Maak seker dat  die spelling van name korrek is.
 10. Deelnemers wat laat kom mag deelname geweier word.
 11. GEEN mikrofone en klankbane (backtracks) word in hierdie afdeling toegelaat nie.
 12. Deelnemers mag gepenaliseer word indien die tydsbepekinge oorskry word.
 13. Selfone moet afgeskakel word tydens optredes.
 14. KLEREDRAG
  Skooldrag is verkieslik, andersins sal verwag word dat deelnemers se kleredrag in ooreenstemming met die formele aard van die Eisteddfod sal wees.
  Neem kennis dat uitspattige of onbehoorlike kleredrag ten sterkste afgekeur word.
 15. TOEKENNINGS:  Spesiale sertifikate sal toegeken word vir die HOOGSTE GEMIDDELDE PUNT behaal in DRIE afdelings van die instrumentale afdeling waar Eksamengrade gespesifiseer word.
  Toekennings sal gemaak word in die volgende kategorieë:  Voor-gr 1 – Gr 2; Gr. 3-5; Gr. 6-8.
  Hierdie toekennings sal slegs gemaak word waar daar aan besondere hoë standaarde voldoen is.  

 

DATUMS VIR 2019

Woensdag 5 Junie - Sluitingsdatum vir inskrywings.

Vrydag 14 Junie - Laat inskrywings sluit;  LET WEL:  Laat inskrywings sal slegs aanvaar word teen ‘n heffing van 50% van die oorspronklike inskrywingsfooi.
GEEN  INSKRYWINGS sal na 14 Junie aanvaar word nie. 

Maandag 19 – Vrydag 23 Augustus 2019 - Kompetisies

Donderdag 29 Augustus 2019 - Galakonsert

 

INSKRYWINGSGELDE

Solo’s: R90 Voordragprogram Word individueel op sillabus aangedui.

Duette: R160 Ensembles: R180

Slagorkes: R300 

RIGLYNE VIR INSKRYWINGS:

Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.

Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.

Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portaal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.

Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

 

Instrumentale Solo’s – Afdeling A

In hierdie afdeling word deelgeneem volgens OUDERDOM.  Ouderdom word bepaal volgens die aantal jare wat die deelnemer op 30 Junie 2019 deurleef het.

Deelnemers mag enige werke van hul eie keuse aanbied.  ‘n Goeie musikale standaard word egter verwag. Die beoordelaar moet van ‘n afskrif van werk wat aangebied word, voorsien word. Geen popmusiek en/of optredes met klankbane word toegelaat nie.

Inskrywingsfooi:  R90 per item.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Instrumentale Solo’s – Afdeling B

In hierdie afdeling word deelgeneem volgens EKSAMENGRADE:  Die voorgeskrewe stukke van enige erkende eksaminerings-liggaam soos UNISA, ABRSM, Trinity College, ens. mag aangebied word.  Stukke van vorige jare se sillabusse vir dieselfde graad sal ook toegelaat word. Die beoordelaar moet van ‘n afskrif van werk wat aangebied word, voorsien word.

Deelnemers wat in hierdie afdeling deelneem sal in aanmerking kom vir die toekenning as KATEGORIEWENNERS. Die deelnemer wat die HOOGSTE GEMIDDELDE punt vir DRIE items in hierdie afdeling behaal, sal ‘n Spesiale Sertifikaat as erkenning hiervoor ontvang.  Hierdie toekennings sal slegs gemaak word waar daar aan besondere hoë standaarde voldoen is.  

Toekennings sal gemaak word in die volgende kategorieë:  Voor-gr 1 – Gr 2; Gr. 3-5; Gr. 6-8.

Inskrywingsfooi:  R90 per item.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Instrumentale Voordragprogramme – Afdeling C

In hierde afdeling afdeling moet ‘n VOORDRAGPROGRAM bestaande uit DRIE of VIER werke van kontrasterende karakter en/of styltydperke voorgedra word. Die gekose aantal werke moet binne die TYDSBEPERKING van die spesifieke ouderdomsgroep uitgevoer kan word.  Indien tyd benodig word vir die stem van ‘n instrument, ens. moet dit ook binne die toegewysde tyd gedoen kan word.

Inskrywingsgeld en Tydsbeperking:

8 en 10 en onder: R200 - 4 min.maks
12, 14, 16 en 17 en onder: R200 - 5 min. maks
18+: R280 - 10 min. maks
Intstrumentale Duet Oop: R350 - 12 min. maks

 

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Instrumentale Ensemble – Afdeling D

In hierdie afdeling tree ‘n klein groep (minimum 4, maksimum 10) instrumentaliste per item op. Daar word slegs een werk per item verwag.  

Inskrywingsgeld en Tydsbeperking: 

R180       2 min. maks.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Slagorkes – Afdeling E

In hierdie afdeling kan skole wat oor ‘n slagorkes beskik, inskryf.  Hier word verwag dat melodiese slaginstrumente en/of nie-melodiese instrumente gebruik word.  Die klavier, trekklavier of ander sleutelbordinstrument mag as begeleiding gebruik word.

‘n Program van DRIE of VIER werke van kontrasterende karakter moet voorgedra word.

Inskrywingsgeld en Tydsbeperking:

R300      10 min. maks.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Vir enige inligting of navrae ten opsigte van die INSTRUMENTALE afdeling, kontak me. Ans Becker  by selnommer 082 457 8171, of epos ansbecker@gmail.com.