Leeg

ZAR 0.00

Instrumentaal

Instrumentaal

REËLS EN BEPALINGS

 1. Kandidate wat nie die reëls en regulasies nakom nie, sal gediskwalifiseer word.
 2. Geen geld sal terugbetaal word indien ʼn inskrywing onttrek word nie. Waar ʼn deelnemer aan ʼn item onttrek, mag ʼn ander deelnemer nie in sy/haar plek deelneem nie.
 3. Ouderdom word bepaal volgens die aantal jare wat die deelnemer op 30 Junie 2019 deurleef het. Die ouderdom van die oudste deelnemer in groepe is bepalend vir die inskrywing.
 4. Geen deelnemer of toeskouer mag die saal tydens ʼn sessie binnekom of verlaat nie.
 5. ʼn Afskrif van die musiek moet aan die beoordelaar oorhandig word. Indien geen afskrif ingehandig word nie, kan die beoordelaar deelname van die betrokke deelnemer weier. Oorspronklike musiek moet egter in die lokaal beskikbaar wees.
 6. Herhalings MOET uitgelaat word, behalwe in Minuet/ Scherzo en Trio.
 7. Dieselfde werk mag nie deur dieselfde deelnemer in twee verskillende items aangebied word nie.
  Kandidate mag net eenmaal aan dieselfde afdeling deelneem, behalwe waar hy/sy verskillende instrumente bespeel.
 8. Voordragprogramme moet bestaan uit DRIE werke, uit verskillende styltydperke. Die drie werke moet binne die toegelate tydsbeperking voorgedra kan word.
 9. Sertifikate sal gedruk word met die inligting soos op die elektroniese inskrywing. Maak seker dat  die spelling van name korrek is.
 10. Deelnemers wat laat kom mag deelname geweier word.
 11. GEEN mikrofone en klankbane (backtracks) word in hierdie afdeling toegelaat nie.
 12. Deelnemers mag gepenaliseer word indien die tydsbepekinge oorskry word.
 13. Selfone moet afgeskakel word tydens optredes.
 14. KLEREDRAG
  Skooldrag is verkieslik, andersins sal verwag word dat deelnemers se kleredrag in ooreenstemming met die formele aard van die Eisteddfod sal wees.
  Neem kennis dat uitspattige of onbehoorlike kleredrag ten sterkste afgekeur word.
 15. TOEKENNINGS:  Spesiale sertifikate sal toegeken word vir die HOOGSTE GEMIDDELDE PUNT behaal in DRIE afdelings van die instrumentale afdeling waar Eksamengrade gespesifiseer word.
  Toekennings sal gemaak word in die volgende kategorieë:  Voor-gr 1 – Gr 2; Gr. 3-5; Gr. 6-8.
  Hierdie toekennings sal slegs gemaak word waar daar aan besondere hoë standaarde voldoen is.  

 

DATUMS:

Vrydag 22 Julie 2022  Sluitingsdatum vir inskrywings.

Vrydag 29 Julie 2022              Laat inskrywings sluit;

 LET WEL:  Laat inskrywings sal slegs aanvaar word teen ‘n heffing van 50% van die oorspronklike inskrywingsfooi. 

GEEN  INSKRYWINGS sal na 29 Julie aanvaar word nie.

 

Maandag 22 – Donderdag 25 Augustus 2022           Kompetisies

 

INSKRYWINGSGELDE

Solo’s: R90
Duette: R160
Slagorkes: R300 
Voordragprogram: Word individueel op sillabus aangedui.
Ensembles: Word individueel op sillabus aangedui

 

RIGLYNE VIR INSKRYWINGS

 • Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.
 • Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.
 • Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portaal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.
 • Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

 

Instrumentale Solo’s

In hierdie afdeling word deelgeneem volgens OUDERDOM.  Ouderdom word bepaal volgens die aantal jare wat die deelnemer op 30 Junie 2019 deurleef het.

Deelnemers mag enige werke van hul eie keuse aanbied.  ‘n Goeie musikale standaard word egter verwag. Die beoordelaar moet van ‘n afskrif van werk wat aangebied word, voorsien word. Geen popmusiek en/of optredes met klankbane word toegelaat nie.

 

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Instrumentale Voordragprogramme

In hierde afdeling afdeling moet ‘n VOORDRAGPROGRAM bestaande uit DRIE of VIER werke van kontrasterende karakter en/of styltydperke voorgedra word. Die gekose aantal werke moet binne die TYDSBEPERKING van die spesifieke ouderdomsgroep uitgevoer kan word.  Indien tyd benodig word vir die stem van ‘n instrument, ens. moet dit ook binne die toegewysde tyd gedoen kan word.

 

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Instrumentale Ensembles

In hierdie afdeling tree ‘n klein groep (minimum 4, maksimum 10) instrumentaliste per item op. Daar word slegs een werk per item verwag.  
Let wel:  Tydspeberking sluit opstel van instrumente, ens in.

 

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

 

Vir enige inligting of navrae ten opsigte van die INSTRUMENTALE afdeling, kontak me. Ans Becker  by selnommer 082 457 8171, of epos ansbecker@gmail.com.

Teken In