Leeg

ZAR0.00 

Dans

Dans

Reëls en Sillabusse 2019

Lees ook Limpopo Eisteddfod se Algemene Reëls en vergewis u van beide stelle reëls.

Slegs inskrywings in die volgende dansstyle sal hanteer word:

 • Klassieke Ballet
 • Kontemporêre Ballet
 • Klopdanse (Tap)

 

ALGEMENE REëLS 

Verloop van program

 1. Deelnemers moet 20 minute voor die aanvang van die sessie gereed wees om te dans. 
 2. Program verloop volgens kategorieë.  Deelnemers moet in die korrekte kategorie dans. 

Tydbeperkings

 1. Deelnemers kan gepenaliseer word indien hul nie by die gegewe tydbeperkings hou nie.
  Solo: 4 jaar en ouer - min 1 minuut, maks  2 minute
  Solo: 12 jaar en ouer - min 1 ½ minute, maks  3 minute
  Groepe -  min 2 minute, maks  4 minute
 2. Tydsberekening begin sodra musiek begin speel of sodra daar beweging van danser op verhoog is. 
 3. Deelnemers mag ‘n dans oor begin volgens die diskresie van die  beoordelaar/organiseerder.  Dit sal slegs oorweeg word wanneer daar tegniese probleme met die musiek ondervind word, of wanneer die danser vroeg in sy/haar optrede vir ‘n oomblik sy/haar dans vergeet, en ook net as die tyd dit toelaat.

Kostuumvereistes

 1. Deelnemers kan enige kostuum dra wat by die dansstyl pas in die betrokke kategorie. 
 2. Kostuums moet gepas wees vir die deelnemer se ouderdom. 
 3. Grimering mag oordeelkundig aangewend word. 
 4. Haarstyle moet die dansstyl van die spesifieke item komplimenteer. 
 5. Deelnemers moet reeds geklee wees wanneer hul arriveer. badkamers kan ongelukkig nie gebruik word vir aantreklokale nie.

Musiek

 1. ‘n Musiekstelsel en operateur sal verskaf word. 
 2. Alle musiek moet per epos gestuur word aan Me Melisa Gilfillan by die adres melisa.gilfillan@gmail.com voor of op Vrydag 3 Mei 2019 sodat ‘n speellys saamgestel kan word. 
  NB:  Indien deelnemers se musiek NIE betyds ontvang word nie, mag deelname geweier word.
 3. Musiek kan in die vorm van mp3/mp4 per epos aangestuur word. Die deelnemer se naam en van, item en sillabuskode moet duidelik as titel van liedjie verskyn.
 4. NB:  Geen eksterne CD of USB sal toegelaat word nie.
 5. Ouers of afrigters moet byderhand wees om instruksies aan die klankoperateur te gee indien dit nodig sou wees. 
 6. Die musiek vir elke item moet reeds voor die tyd gesny wees ten opsigte van die tydlimiet.

Verhoog

 1. Geen beligting sal beskikbaar wees nie. 
 2. Die gordyne op die verhoog sal oopbly tussen items. 
 3. Rekwisiete moet tot die minimum beperk word aangesien daar geen verhooghulp beskikbaar sal wees nie.  Dit moet ook dadelik na afloop van die item verwyder word. 

Beoordeling

 1. Kriteria vir beoordeling van dansitems is soos volg:  tegniek, musikaliteit, verhoog-persoonlikheid, gebruik van verhoog en voorkoms en netheid.
 2. Geen deelnemer, toeskouer of afrigter mag op enige stadium met die beoordelaar kommunikeer nie.  Probleme moet met die organiseerder opgeneem word. 
 3. Beoordeling geskied op grond van die sillabuskode waarvoor die deelnemer ingeskryf is.  Hierdie kode kan nie verander word nadat die finale program beskikbaar gestel is nie. 
 4. Die beoordelaar se beslissing is finaal. 
 5. Elke deelnemer ontvang aan die einde van die sessie ‘n beoordeelaarsverslag asook ‘n sertifikaat. 

Datums

Vrydag 5 April 2019 - Sluitingsdatum vir inskrywings. Laat inskrywings sal ontvang word teen ‘n heffing van 50% van die oorspronklike inskrywingsfooi.  GEEN INSKRYWINGS sal na Vrydag 12 April aanvaar word nie. 

Donderdag 16 Mei 2019 - Kompetisies

Donderdag 29 Augustus 2019 - Galakonsert

Toekennings

 1. Die besluit om enige toekenning te maak berus by die beoordelaar en is bindend en finaal.
 2. Spesiale toekennings sal gemaak word aan deelnemers wat kategoriewenners is.  Die deelnemer met die hoogste punt in elke kategorie sal ‘n toekenning ontvang. Erkenning  sal gegee word deur ‘n “Spesiale Sertifikaat van Verdienste” aan die wenner toe te ken.  Die wenner kan ‘n individu of ‘n groep wees.
  Kategorieë is as volg bepaal:
  a. Ballet
  b. Kontemporêre ballet
  c. Klopdanse
 3. Enige danser mag deur die Uitvoerende Komitee genooi word om aan die Gala Konsert op Donderdag 29 Augustus deel te neem.

Algemeen

 1. Dit is die kandidaat se verantwoordelikheid om hom/haar te vergewis van die tydgleuf waarin hy/sy deelneem.  Kandidate wat laat opdaag vir die betrokke item, verbeur hul reg om verder deel te neem. Fooie is nie terugbetaalbaar nie.
 2. Geen deelnemer mag binne-in die saal opwarm nie.
 3. NB: Geen onderwyser mag deelnemers op enige wyse bystaan deur middel van gebare of op enige ander wyse hulp verleen nie.
 4. Deelnemers mag in die saal sit tydens die sessie en direk van voor op die verhoog gaan, of van agter die verhoog opgaan.
 5. Niemand mag tydens vertonings die saal binnekom of verlaat nie, omdat die beweging steurend is vir die deelnemers en beoordelaar.
 6. Die Limpopo Eisteddfod Organiseerders behou hulself die reg voor om enige danser te diskwalifiseer wat nie by bogenoemde reëls hou nie.
 7. Klein groepe bestaan uit 4-8 dansers.
 8. Groepe moet onder een groep titel/ naam ingeskryf word.

Inskrywings

 1. Inskrywingsfooie word aangedui by elke item in die verskillende afdelings.
 2. Inskrywings word outomaties gefasiliteer op ons webtuiste by www.limpopo-eisteddfod.co.za.
 3. Betalings word tegelykertyd op die webtuiste gedoen via ons PayFast portal – soortgelyk aan aanlyn aankope op die internet.
 4. Geen inskrywingsfooie is terugbetaalbaar nie.

Klassieke Ballet

Klassieke Ballet

Die dans het geen titel, storie, karakter of rekwisiete nie.  Die roetine bestaan uit klassieke ballettegnieke en -bewegings.  Slegs balletskoene / puntskoene.

Demi-karakter Ballet

Die dans bestaan uit klassieke ballettegnieke, maar het ‘n storielyn en karakter.  Rekwisiete mag gebruik word.  Die dans mag ‘n titel hê.  Balletskoene moet gedra word.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

Kontemporêre Ballet

Die dans bestaan uit vrye bewegings gekombineer met ballettegnieke.  Balletskoene of kaalvoet.  Die dans het geen titel.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.

Klopdanse (Tap)

Klopdans  (Tap Straight)

Die dans bestaan uit duidelike klopdanstegnieke met gebruik van korrekte armbewegings.  Geen titel, karakter of rekwisiete.  Gebruik slegs klopdansskoene.

Klopdans-karakter

Die dans moet ‘n storie of karakter oordra deur gebruik te maak van rekwisiete, kostuum en korrekte klopdanstegnieke.  Die dans mag ‘n titel hê.  Klopdansskoene moet gedra word.

Inskrywings vir die kategorie is gesluit.