Leeg

ZAR 0.00

 • Limpopo Eisteddfod
  Welkom by

Kies jou taal

Tuis

BELANGRIKE INLIGTING: 2021
IMPORTANT INFORMATION: 2021

 

2021 is ‘n jaar van teleurstellings vir ons kinders – en vir ons!
2021 has been a year of many dissapointmens for our children – and for us!

 

Met die nuwe vlaag van die pandemie, is ons hier by die Eisteddfod genoodsaak om ‘n “wag-en-kyk” strategie te volg.  Die digitale opsie is daar; maar dit bied nie vir die deelnemer die uitdaging van ‘n lewendige optrede voor ‘n waarderende gehoor nie.  Kortom, dit bied nie die verrykende ervaring wat die REGTE ding gee nie...en buitendien het almal nou al reeds aan allerlei digitale kompetisies deelgeneem.

 

With the latest wave of the pandemic, we are forced think out of the box and try another strategy:  “Wait and watch”!  The digital option is there, but it simply doesn’t afford learners the challenge to perform live in front of an appreciative audience.  In short, the enriching experience that is offered by the REAL THING, is lost...and many learners have already taken part on different digital platforms.

 

Ons plan van aksie is as volg:  Ons gaan DV voort met ons inskrywings; maar skuif die SLUITINGSDATUMS vir inskrywings in die Vokaal, Instrumentaal en Drama na VRYDAG 23 JULIE; laatinskrywings Vrydag 30 Julie @ 1.5 inskrywingsfooi  Sou die kompetisies weens enige rede NIE op die beplande datums kan plaasvind nie, dan skuif ons gewoon die datums vorentoe.  Uiteraard mag ‘n verskuiwing van datums ons onderhandelinge met die BEOORDELAARS pootjie.  Indien selfs DIT gebeur, dan hou ons gewoon ‘n lekker KUNSTEFEES (in gróót lokale en min toeskouers) en gee aan elke deelnemer ‘n sertifikaat van deelname.

 

 Our strategy for this year is as follows:  We plan to go ahead with our entries, but the closing dates for entries will be FRIDAY 23 JULY, late entries Friday 30 July @ 1.5 entry fee.  If the planned competitions for August cannot go ahead for WHATEVER reason, we simply postpone the dates.  In such a case, postponement of dates may have an effect on dates agreed upon with ADJUDICATORS.  Even if THIS may happen, we could always have an informal ARTS FESTIVAL (in big venues with smaller audiences), and still reward learners with a certificate of participation.

 

Ons oorweging hiervoor is dat die kinders alreeds in 2020 hierdie ervaring misgeloop het.  Kom ons doen ons bes om dit op hierdie manier te laat werk.

 

Our motivation here is primarily that children have missed this experience in 2020.  Let us try our best to  make it work for our learners this year.

 

Dankie by voorbaat vir almal se begrip en ondersteuning!

Thanking you in anticipation for your understanding and support

 

ANS  BECKER

Voorsitter / Chair person.

Hoe om in te skryf

 1. Skep nuwe rekening
 2. Kies Kategorie en dan 'n item, voltooi die leering/groep se naam en ander inligting wat vereis word en voeg in Mandjie.
 3. Die proses is dan dieselfde vir elke item waarvoor u wil inskryf, Kies Kategorie en dan 'n item, voltooi die leerling/groep se naam en ander inligting wat vereis word en voeg in Mandjie.
 4. Wanneer u tevrede is met u keuses in die Mandjie, kliek op "Voltooi"
 5. Sou u later wou byvoeg in die mandjie en nie nou al wil betaal nie,  kan u hier stop en later terugkom en inteken met die inligting waarmee u geregistreer het 
 6. Indien u nou wil betaal en u tevrede is met inskrywings gaan voort na stap 7. 
 7. Hersien Mandjieinhoud en vul alle nodige informasie in by Faktuurinligting.
 8. Kliek op "Gaan voort na volgende stap"
 9. Hersien inligting en kies betalingsmetode.
 10. 'n Bevestiging van die inskrywing sal outomaties genereer word en gestuur word na u eposadres. 
 11. Wanneer die program gefinaliseer is, sal dit op die webwerf beskikbaar wees om af te laai en na u die ge-epos word. 
 12. LW: Inskrywings kan NET op hierdie webblad gedoen word.  Geen kontantbetalings kan ontvang word nie, slegs elektroniese kaartbetalings word outomaties deur die stelsel gegenereer. Die Limpopo Eisteddfod se inskrywings werk dus soos enige aanlyn-aankope.