Empty

ZAR 0.00

 • Limpopo Eisteddfod
  Welcome to

Choose your language

Home

BELANGRIKE INLIGTING: 2021
IMPORTANT INFORMATION: 2021

 

2021 is ‘n jaar van teleurstellings vir ons kinders – en vir ons!
2021 has been a year of many dissapointmens for our children – and for us!

 

Met die nuwe vlaag van die pandemie, is ons hier by die Eisteddfod genoodsaak om ‘n “wag-en-kyk” strategie te volg.  Die digitale opsie is daar; maar dit bied nie vir die deelnemer die uitdaging van ‘n lewendige optrede voor ‘n waarderende gehoor nie.  Kortom, dit bied nie die verrykende ervaring wat die REGTE ding gee nie...en buitendien het almal nou al reeds aan allerlei digitale kompetisies deelgeneem.

 

With the latest wave of the pandemic, we are forced think out of the box and try another strategy:  “Wait and watch”!  The digital option is there, but it simply doesn’t afford learners the challenge to perform live in front of an appreciative audience.  In short, the enriching experience that is offered by the REAL THING, is lost...and many learners have already taken part on different digital platforms.

 

Ons plan van aksie is as volg:  Ons gaan DV voort met ons inskrywings; maar skuif die SLUITINGSDATUMS vir inskrywings in die Vokaal, Instrumentaal en Drama na VRYDAG 23 JULIE; laatinskrywings Vrydag 30 Julie @ 1.5 inskrywingsfooi  Sou die kompetisies weens enige rede NIE op die beplande datums kan plaasvind nie, dan skuif ons gewoon die datums vorentoe.  Uiteraard mag ‘n verskuiwing van datums ons onderhandelinge met die BEOORDELAARS pootjie.  Indien selfs DIT gebeur, dan hou ons gewoon ‘n lekker KUNSTEFEES (in gróót lokale en min toeskouers) en gee aan elke deelnemer ‘n sertifikaat van deelname.

 

 Our strategy for this year is as follows:  We plan to go ahead with our entries, but the closing dates for entries will be FRIDAY 23 JULY, late entries Friday 30 July @ 1.5 entry fee.  If the planned competitions for August cannot go ahead for WHATEVER reason, we simply postpone the dates.  In such a case, postponement of dates may have an effect on dates agreed upon with ADJUDICATORS.  Even if THIS may happen, we could always have an informal ARTS FESTIVAL (in big venues with smaller audiences), and still reward learners with a certificate of participation.

 

Ons oorweging hiervoor is dat die kinders alreeds in 2020 hierdie ervaring misgeloop het.  Kom ons doen ons bes om dit op hierdie manier te laat werk.

 

Our motivation here is primarily that children have missed this experience in 2020.  Let us try our best to  make it work for our learners this year.

 

Dankie by voorbaat vir almal se begrip en ondersteuning!

Thanking you in anticipation for your understanding and support

 

ANS  BECKER

Voorsitter / Chair person.

How to Enter

 1. Create new account
 2. Choose category and then an item, complete the name/group name and other information required and add to cart.
 3. The process will then be the same for every item you enter, choose category and then an item, complete the name/group name and other information required and add to cart.
 4. When you are satisfied with the choices in your cart, click on "Checkout".
 5. Should you want to add more items to your cart later and not pay yet, you can stop and come back later and sign in with the information you used to register.
 6. If you want to pay now and you are happy with your entries continue to step 7.
 7. Review the contents of you shopping cart and complete the necessary billing information.
 8. Click on "Continue to next step".
 9. Review all information and choose payment method.
 10. A confirmation of your entry will be generated automatically and be sent to your email address.
 11. The program will be available on the website as soon as it is finalized and you will be notified by email.
 12. Please note: Entries can only be done on this website. No cash payments can be received, only electronic card payments are automatically generated by the system. The Limpopo Eisteddfod's entries thus works like any other online purchases.